Samværsregler for KFUM – Spejderne

Hertug Hans Haderslev

Overordnet for samværet mellem lederne og børn gælder, at

Overnatning

 

Ikke OK

Adfærd

Sove selv med børnene – hverken et barn eller en gruppe børn

 

Adfærd overvejes/

Drøftes

Hvis der ikke er en leder af samme køn som et barn med til overnatning, orienteres forældrene, så de har mulighed for at vurdere deltagelse eller selv deltage i overnatningen

 

OK

Adfærd

2 eller flere ledere tager på overnatninger

Badning/omklædning

 

Ikke OK

Adfærd

Bade selv med børnene

 

Adfærd overvejes/ drøftes

Alene voksen i omklædningsrum med børnene

 

OK

Adfærd

Instruktion omkring omklædning, afvaskning og regler, inden børnene går i omklædningsrummet. Orientere forældre om, at badning/vandsituationer kan forekomme.

Yderligere bemærkninger: Lederne forventer, at børnene selv kan klæde sig om, vaske sig osv., hvis der orienteres om, at badning/ vandsituationer kan forekomme på lejr, overnatning, spejdermøde mv.

Hjælpe/Intime situationer

 

Ikke

OK adfærd

Overskride barnets grænser og krænke barnet blufærdighed

At håndtere situationen selv uden at inddrage andre voksne

 

Adfærd overvejes/ drøftes

 
 

OK

Adfærd

Inddrag barnet så løsningen sker på barnets præmisser

Inddrag en anden leder og bevar roen

Sociale medier

 

Ikke

OK adfærd

Private én til én samtaler, medmindre det er praktisk information

Lægge krænkende billeder op

 

Adfærd overvejes/

Drøftes

Hvad er krænkede billeder – herunder børn i badetøj, let påklædning, situationer der ”udstiller” barnet

 

OK

Adfærd

Praktisk information om mødetid, sted og lign.

Ikke krænke barnets blufærdighed

Yderligere bemærkninger: Ledere hjælper hinanden indbyrdes med at vurdere og fjerne evt. billeder

Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

 

Ikke OK adfærd

Ingen leder må indlede et kæresteforhold til en spejder, der er under 18 år jf. skolelærerparagraffens bestemmelser i straffelovens § 223.

Hvem er omfattet?

Samværsreglerne gælder for:

Børneattest

Det er lovpligtigt at indhente børneattest fra Det Centrale Kriminalregister på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15 år og kontakten har karakter af fast tilknytning, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe/ distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Ved Hertug Hans Haderslev lever vi op til loves krav om indhentelse af børneattest via Medlemsservice på følgende måde:

 1. Gruppelederen sender via medlemsservice besked til lederen om, at der ønskes en børneattest/ny børneattest på vedkomne

 2. Den enkelte leder sørger herefter for, at indtaste de nødvendige informationer i Medlemsservice, således KFUM-spejderne i Danmark kan indhente børneattesten

 3. Anmodning om Børneattest vil ske fra Korpskontoret, ligesom det er Korpskontoret der modtager og godkender børneattesten

 4. Godkendelse af børneattester, samt dato herfor, vil fremgå af Medlemsservice

 5. Indhentelse af børneattest skal ske;

  • 3 uger efter, at personen har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end en uge

  • Når personen har hjulpet til i spejderarbejdet tre eller flere gange i løbet af tre måneder

 6. Herefter skal der indhentes en ny børneattest med 2 års mellemrum

 7. Ved besøg af ledere fra udlandet skal medbringes bevis fra eget korps/gruppe i hjemlandet, på at de er ledere samt fremvise en børneattest eller tilsvarende attest, hvis det pågældende land har noget sådan

 8. Bestyrelsen for Hertug Hans Haderslev tjekker en gang årligt, at alle ledere har godkendte børneattester, der ikke er over 2 år gamle. Det vil ske på det sidste møde inden den årlige generalforsamling

Vedtagelse, opdatering mv.

Disse samværsregler er drøftet på forældremøde 27. august 2019 med udgangspunkt i det materiale, som KFUM-Spejderne i Danmark har stillet til rådighed. Reglerne er endeligt vedtaget af gruppebestyrelsen, og vil blive opdateret årligt på gruppens generalforsamling. Reglerne giver i vid forstand udtryk for en allerede indarbejdet og efterlevet adfærd.

Reglerne træder i kraft ved underskrift:

Underskrevet sæt forefindes ved grupperådsformanden