Hertug Hans Haderslev har et samarbejde med Loppetanken, hvor vi til dels har salgsvagter og indkøringsvagter. Indtjeningen ved dette samarbejde

er det største bidrag til gruppens økonomi – og derved har vi mulighed for at give spejderne nogle gode oplevelser året i gennem.

Til dette samarbejde har vi behov for, at forældrekredsen giver en hånd med – vores salgsvagter er fordelt med 5 måneder om året, og indkøringsvagterne

er fordelt med  3 gange x 2 ugers vagt om året – i disse 2 uger er der endvidere 2 vagter om torsdagene fra kl. 17.00 til kl. 18.00, hvor borgere selv kan komme

og aflevere deres ting – ellers er det forældrekredsen der henter tingene.

 

Salgsvagterne i en måned ligger som regel om fredagen fra kl. 14.30 til kl. 18.00 og om lørdagen fra kl. 09.30 til kl. 13.00. Vi skal enten stille med 1 person eller

2 personer d.v.s. at vi har brug for 4 til 5 personer pr. måned. Salgsvagterne i en måned deles med 2 andre grupper.

 

Indkøringsvagterne foregår på den måde, at forældre der tager en 2 ugers vagt og i samarbejde med undertegnede henter tingene. Loppetanken har en trailer

og sørger for kontakten, derefter henter man de ting, der er givet til loppetanken, man stiller selv bil til rådighed.

 

vagter 2022

Salgsvagterne er i følgende måneder: Februar – April – Juni – August og November 2022
 
Indkøringsvagterne og 2 torsdagsvagter sker i følgende uger i 2022:
 
Uge 15 + uge 16 + 2 torsdage 
Uge 33 + uge 34 + 2 torsdage
Uge 49 + uge 50 + 2 torsdage

 

Vil du hjælpe til med denne tjans  – kontakt venligst Kirsten (formand for HHH) på mail kilopwj@mail.dk