Her under er der en række forslag til hvilke mærker du kan tage derhjemme, nogen kan du sagtens tage selv, men der er også nogen der kræver en smule hjælp fra mor og far.

Fælles for alle mærker er:

  1. Når du har fundet et mærke du vil tage, er det vigtigt at du kontakter Mig (Renè), inden du går i gang,  det kan enten gøres på messenger, mail ( rjdixen@post.tele.dk) eller telefon ( 4046 7468), mærket starter først, nå du har fået GO fra mig.
  2.  Du skal sørge for at dine forældre ved hvad du har gang i, også selv om de ikke behøver hjælpe dig.
  3. Du skal bruge din mor og far som kontrollanter, 
  4.  Du skal kunne foto dokumentere, det du har gang i 

 

Mærker:

Skodmærket

 

Mærket kan tages af alle aldersgrupper.
Man skal, for hver spejder der vil tage mærket, samles 500 cigaretskod, som ligger steder hvor de ikke skal,
det kan tages når som helst og der er ingen begrænsninger på hvor lang tid man er om det
et skod skal være med filter og tælles som 1 skod hvis det er helt, ikke delt, knækket eller halveret.
Det er lige gyldig om det er gult hvidt eller uden papir bare det er filter delen

de 500 skodder skal selvfølgelig smides ud på behørigt vis efterfølgende.

 

Rengørings Mærket

Dette mærke kan tages af alle, det kræver dog du får hjælp af en voksen med erfaring inden for rengøring:

Mærket er delt op i to en teoretisk del:

her skal du som spejder lære det teoretiske i rengøring, har er nogen forslag til hvad en teori skal indeholde:

den praktiske del

her tager man de typiske opgaver man har der hjemme der skal gøres, skriver dem på en seddel hver, og så trækker man min. tre opgaver som man skal udføre.

feks:

under dette mærke er det vigtigt at ens forældre fornemmer at man forstår hvad meningen er, og at man er i godt humør og holder fanen højt, og det er forældrene der bedømmer om man har bestået mærket

Happy Cleaning

 

Hulebygger

Mærket, er et bævermærke, men kan sagtens tages af større børn, 

for og kunne kalde sig Prof hulebygger, så skal du hjemme hos dig selv, bygge en hule udenfor  og en  indenfor

krav til hulerne

hvis du har søskende der gerne vil være med, og de må for dig, må de gerne det

 

Lone Wolf

her er et mærke for de store, der trænger til og komme lidt hjemmefra

Mærket tager du ved at være alene i naturen i 24 timer. Dette kan for eksempel være i telt, shelter, bivuak eller lignende. Du må ikke være i kontakt med andre personer i de 24 timer, og du skal klare dig selv mht. mad og overnatning og så videre.
Mobiltelefon medbringes til nødstilfælde, men skal være slukket.

hvis man vil tage dette mærke, så sig til jeg har et par steder man kan være uforstyrret

 

Knotnut

 

et mærke til dem der ønsker og fordybe sig i knob binding 

“Knotnut” mærket er et forsøg på at blæse lidt liv i en af de “gode gamle” spejderfærdigheder, nemlig knobbinding.
Mærket består af 3 dele, en bronze, en sølv og en guld-del der tilsammen slutter en cirkel, 8 cm i diameter.
Reglerne er ret simple.
For at opnå bronzemærke:
Spejderen skal kunne binde 6 forskellige knob. Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til.
For at opnå sølvmærke:
Spejderen skal kunne binde 10 forskellige knob + 2 pynteknob eller splejsninger. Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til.
For at opnå guldmærke:
Spejderen skal kunne binde 12 forskellige knob + 4 pynteknob eller splejsninger. Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til.
“Mærkeprøven” kan tages hos egen gruppe af egne ledere og hvert mærke kan tages med minimum en uges mellemrum.
Der er således lagt en del frihed ud til grupperne, f.eks. om hvorvidt det skal køres som et forløb for hvert mærke, om det er selvstudie for den enkelte spejder og om hvad definitionen på “forskellige knob” er.
Vores håb er at der igennem mærket kan vækkes en interesse for, og opnås en forståelse for hvad knobbinding handler om.

hvis man ønske og tage dette mærke, så har jeg alle vores knob bøger fra hytten, så finder jeg de knob der skal læres og scanner dem ind så i har dem på jeres telefon/tablet/computer

hvis i mangler knobtov, så kan jeg lægge noget frem ved hytten man kan hente

 

Stjerne kiggermærket

 

 

 

 

 

 

 

 

For at få Stjernekigger skal du kende og kunne udpege Karlsvognen, Cassiopeia og to andre valgfri stjernebilleder på himlen. Derudover skal du kunne finde Nordstjernen og kende navnene på alle planeterne i vores solsystem.

her er det vigtigt at du får både lov af mor og far til og være ude når det er mørkt, og at du bruger internettet til og finde viden omkring stjernebilleder og planeter

 

Genforeningsmærket

Vi har mulighed for tage dette rigtig fine mærke, nogen af opgaverne tænker jeg vi laver sammen når vi mødes igen, eller nogen vil vi finde en alternativ måde og få taget på, det kommer der nærmere informationer om, men for den kreative spejder er der jo ingen hindringer, så slå jer løs og kom igang

Sønderjyllands Distriktsgilde har taget hul på 100-års jubilæet for Genforeningen, og naturligvis kan alle spejdere og Sct. Georgs Gilder i Danmark også markere denne epokegørende begivenhed for 100 år siden på ægte spejder- og gildemanér, nemlig ved selv at gøre noget aktivt. Sønderjyllands Distriktsgilde har kreéret et vævet aktivitetsmærke, der kan erhverves over hele Danmark og Sydslesvig, ved at man løser 7 af 10 opgaver.

Spørgsmål til erhvervelse af Genforenings-aktivitetsmærket
01. Hvornår mistede Danmark de to hertugdømmer Slesvig og Holsten? Find ud af det og fortæl om det på et møde!
02. Hvornår fandt Genforeningen sted, og hvilken afslutning på en frygtelig krig åbnede op for, at den kunne finde sted? På hvilken måde afgjordes Genforeningen af Sønderjylland med Danmark? Fortæl om det på et møde!
03. Hvor blev landegrænsen mellem Danmark og Tyskland (Prøjsen) lagt? Lav en skitse og vis den på et møde! Hvad står der på grænsestenene?
04. Hvad hed den danske konge i 1920? Hvis oldefar var han? Lav en billedcollage.
05. Fortæl om, hvad der skete den 10./11. juli 1920? Lav en collage om det!
06. Undersøg, om der står en Genforeningssten i jeres område! Bed en historiekyndig om at fortælle om Genforeningen i 1920!
07. Hvad er et nationalt mindretal? Hvilke nationale mindretal findes der i Danmark og i Tyskland? Fortæl om det på et møde!
08. Hvem sagde de berømte ord: ” I skal ikke blive glemt!”? Hvornår og hvorfor sagde han det? Fortæl om det på et møde!
09. Undersøg, om der findes et dansk spejderkorps syd for grænsen! Fortæl om det på et møde!
10. Hvem er Sct. Georgs Gilderne i Danmark? Bed en gildebror om at fortælle om Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Syv af spørgsmålene skal løses enten alene eller i fællesskab for at kunne erhverve aktivitetsmærket.

 

 

nOphOny    og    NONety

disse to mærker er for de store spejdere

og så kommer der lige to mærker som kan være en ret stor udfordring for både spejderen og forældrene, men hvis man har mod på det så er de jo også en mulighed

 

 

nOphOny

Dette mærke bringer dig tilbage i tiden, hvor dine forældre var børn eller unge. En tid hvor man forlod hjemmet for at lege eller opsøge sine venner. Man gik eller cyklede hen for at se om de var hjemme. Det var også en tid, hvor man ikke blev forstyrret hele tiden og blev afkrævet et svar om dit og dat.
En tid hvor man kunne være sig selv – helt alene.
Regler for at tage mærket:
Du må ikke åbne din telefon i 30 dage. Hvis du har en tablet som kan bruges som telefon, gælder det også denne. Dine venner må godt ringe hjem til dig på jeres fastnettelefon eller en af dine forældres telefoner, hvis det bliver nødvendigt, for at lave en aftale. Ellers kan de jo sende dig et brev. Da dette mærke omhandler din mobiltelefon, må du godt bruge din computer til alt andet end telefoni. Skulle der opstå en nødsituation, hvor du på grund af livstruende omstændigheder eller sygdom skal have fat i en læge eller skadestue sættes reglerne selvfølgelig på stand by.

NONety

I lighed med nOphOny, har du muligheden for at opleve, hvordan det var at leve da dine forældre var unge. Det er godt 20 år siden, Internet blev alle mands eje.
Reglerne for at tage mærket:
Du må ikke gå på internettet i 30 dage. Ingen sociale medier, ingen mails, ingen nyheder (læs en avis), ingen snak. Hvis du er afhængig af at modtage mails fra skolen vedr. lektier eller gå på skolens intranet for samme, er det selvfølgeligt tilladt. Og selvfølgelig også hvis skolen fordrer at du skal søge oplysninger for løsning af skoleopgaver. Men kan Du få besked i skolen er det selvfølgeligt optimalt.

 

jeg vil sige at for begge mærker gælder det, hvis man har brug for og bruge sin telefon eller somputer/net, til og lave lektier, så er der undtaget, men ellers så er det reglerne