Haderslev, august 2020

KFUM-Spejderne Hertug Hans Haderslev var sidste år startet med at søge om midler til renovering af gruppens hytte, lofterne i lokalerne skulle udskiftes og varmepumpe skulle installeres – således at indeklimaet blev forbedret, og at støjniveauet blev sænket, og klimastyringen af varmepumpe mm skulle indbygges i gruppens el-tavle. Det krævede bare, at el-tavlen blev ombygget, flyttet og opda-teret til at klare styringen af dette.

Derfor blev der sendt en ansøgning afsted til DUF’s Lokalforeningspulje, hvor der blev ansøgt om et tilskud til renovering af elinstallationen – som bestod af udskiftning og flytning af den nuværende el-tavle, og med en indbygning af klimastyring af varmepumpe, hvorved der skulle sikres et bedre inde-klima i lokalerne, og at de kommende varmeudgifter blev reduceret.

Hele projektet kostede i alt 22.406,26 kr – og projektet blev udført af EL- Strøm, Chr. X’s Vej 6A, 6100 Haderslev.

Hertug Hans Haderslev modtog over al forventning et glædeligt svar fra DUFs Lokalforeningspulje, at de havde bevilget hele beløbet – hvilket var en stor glædelig overraskelse for gruppen, og arbejdet blev hurtigst muligt sat i gang efter den 1. august 2020, og det var klar inden det nye spejderår startede – nemlig den 10. august 2020.

Det bliver spændende at se, når efteråret og vinteren er overstået, hvor store udgifterne har været til el og varme.

Kirsten Lorenzen

Formand

KFUM-Spejderne Hertug Hans Haderslev