Loppetanken

Loppe tanken:

Hertug Hans Haderslev hjælper 3-4 gange årligt, med vagt i loppetanken.  Vi stiller med 2 hel vagter og en halv vagt, vagten går i sin enkelthed ud på at hjælpe med og sælge lopper, tanken har åben, den første lørdag i hver måned, en hel vagt er fra 9.30- 15.00 en halv vagt er fra 9.30-12.30 en hel vagt kan deles mellem to, derud over hjælper vi 3-4 gange årligt med og køre lopper, det foregår ved at man i to uger står for indkørsel af lopper, loppetanken har en trailer og sørger for kontakten, derefter henter man de ting der er givet til loppetanken, man stiller selv bil til rådighed

og meld dig til Kirsten (kilopwj@mail.dk)  hvis du har lyst til og hjælpe

Loppetankvagterne for 2020

Hvad Dag/uge Dato Tidspunkt Antal vagter
Tankvagt Lørdag  1 feb. 930-1500 2 hel 1 halv
Tankvagt Lørdag  2  maj. 930-1500 2 hel 1 halv
Tankvagt Lørdag  1 aug. 930-1500 2 hel 1 halv
Tankvagt Lørdag  7 nov.  930-1500 2 hel 1 halv
 indkøring  uge  15-16    
 indkøring  uge  33-34    
 indkøring  uge  51-52